Térítési díj befizetés-felszólítás

Debreceni Egyetem – HKSZK/Hallgatói Adminisztrációs Központ – 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

http://hak.unideb.huEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tárgy: felszólítás hallgatói tartozás rendezésére

Iktatószám: HAK/…./Neptun-kód/2019.

Irattári tételszám: 13.21.

Ügyintéző: ………………………...

Dátum: ………………...

E-mail: «Email_cím»

«Nyomtatási_név»/«Neptun_kód»

«Város»«Utca»

«Irányítószám»

 

Tisztelt «Nyomtatási_név»!

Tájékoztatjuk, hogy a Debreceni Egyetem (DE) Neptun tanulmányi rendszerben nyilvántartott adatok szerint Önre vonatkozóan az alább felsorolt fizetési (Ft) hátralékot tartjuk nyilván, «DÁTUM»-án/én: Költségtérítés/önköltség összege - «Költségtérítés» Ft, Egyéb eljárási és késedelmi díjak - «Szolgáltatás» Ft.

A – korábbi képzésein függő aktív összegek mellett – tartozásait tételesen megtekintheti, ellenőrizheti a Neptun tanulmányi rendszerben (http://neptun.unideb.hu) a Pénzügyek\Befizetés menüponton. (Szűrők beállítása: Félévek - Minden félév, Státusz - Aktív. A szűrők beállítása után a Listázás gombot kell megnyomni. A szűrést és a listázást a Befizetés és a Visszafizetés fülön is végezze el! A Visszafizetés fülön - az esetleges ösztöndíj - visszafizetési kötelezettség látható, amennyiben van Önnek olyan.)

A tartozását a Neptun gyűjtőszámlájára történő utalással rendezheti - változott 2021.08.01-től:

A gyűjtőszámla száma 2021.08.01-től: 11738008-21489901 (OTP Bank Nyrt.)
Számlatulajdonos neve: Debreceni Egyetem
Kedvezményezett: DEBRECENI EGYETEM- NEPTUN GYŰJTŐ SZL
IBAN: HU04 1173 8008 2148 9901 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB

Amennyiben az Ön munkahelye, cége vállalta át a fizetési kötelezettséget, és az egyetemtől a cég nevére szóló számlát kért/kapott, akkor az azon feltüntetett bankszámlaszámra kérjük az utalást.

Fizetési kötelezettség teljesítésének határideje 8 nap, de legkésőbb «DÁTUM-2».

Felhívjuk a figyelmét, hogy a DE hallgatói térítési és juttatási szabályzata 26.§ (3)-(5) bekezdése szerint lejárt tartozással rendelkező hallgató nem jelentkezhet vizsgára, záróvizsgára, nem regisztrálhat, nem vehet fel tárgyakat. Ezért ellenőrizze a jelen felszólításban esetleg még nem szereplő, de rövidesen lejáró határidejű fizetési kötelezettségeit is!

Amennyiben a fenti tartozásokat határidőre nem rendezi, vagy szociális helyzetét az illetékes kar tanulmányi osztálya felé nem igazolja, akkor a Debreceni Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzatának 26.§ (6)-(7) pontjai értelmében az illetékes kar dékánja (a tanulmányi és vizsgaszabályzat/TVSZ/ 3. § (13) bekezdés e) pontja alapján a kar dékánja a rektor által átruházott jogkörében) az Ön hallgatói jogviszonyát megszünteti. Jelen üzenet a szabályzat (TVSz. 3. § 14/A bekezdése) értelmében hivatalos értesítésnek minősül és „az intézménnyel jogviszonyban álló hallgató a jogviszony ideje alatt köteles az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül érkező hivatalos írásbeli értesítéseket figyelemmel kísérni, és az értesítés tartalmának megfelelően eljárni.”

Ha a hallgatói jogviszonya megszűnik, és a fizetési hátraléka marad, az erre vonatkozó adatokat a központi hallgató adminisztráció (ETIK) továbbítja a Kancelláriának a hivatalos eljárás lefolytatása céljából. [DE HTJSZ 26. § (9)]

A felszólító levél az Ön aktuális hallgatói jogviszony státuszától (aktív vagy passzív) függetlenül érvényes! Amennyiben diákhitelből rendezte/rendezi költségtérítési díját, vagy munkahelye részére az átvállalt díj számláján más dátum szerepel, vagy egyedi engedéllyel egyéb teljesítési időpontot kapott, vagy időközben kiegyenlítette hátralékát, úgy ezt a felszólítást tekintse tárgytalannak.  Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Debrecen, «DÁTUM»

aláírás