E-számla

Tájékoztató

Egyetemünkön elektronikus számlázás került bevezetésre, melynek következtében minden befizetési kötelezettséghez a tétel kiírásának éjszakáján elektronikus számla generálódik az Ön nevére a Neptun tanulmányi rendszerben. (Ha már teljesítette a tételt, akkor a számlán szerepel, hogy pénzügyi rendezést nem igényel.) A számla elkészültéről rendszerüzenetben kap tájékoztatást. A számlát megtekintheti, letöltheti a Neptunból a Pénzügyek / Számlák felületen. A számla hitelessége ellenőrizhető a http://e-ellenorzes.hu/ weboldalon.

Az automatikusan készült számlák csak elektronikus formában érvényes bizonylatok. Amennyiben papír alapon, esetleg más nevére kéri a számlát, ezen igényét lehetőség szerint előre jelezze a Hallgatói Adminisztrációs Központban (illetve kollégiumi díj esetén a kollégiumi ügyintézőnek)!

Ön az elektronikus számlázás bevezetését követően is változatlan formában fog értesülni a fizetési kötelezettségeiről (rendszerüzenetben, illetve a Neptun eddig is ismert menüpontjain). Felhívjuk a figyelmét a fizetési határidők betartására! A késedelmes fizetés következményeiről a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 26.§-a rendelkezik.

A kiírt tartozás kiegyenlítésének módja, a hallgatói gyűjtőszámla száma nem változik az eddigiekhez képest. A számla szállító rovatában is látható, hogy az utalást milyen bankszámlaszámra várjuk.

ETIK