Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj

- Észrevétel a félév 2.hónapjában, a Neptunban, az Ügyintézés / Kérelmek alatt megjelenő Ösztöndíjutalás - észrevétel űrlapon tehető.

Választható észrevételek:

- ÖSZTÖNDÍJ-INDEX korrigálása és a tanulmányi ösztöndíj megállapítása: ha az átlag változott.
- ÖSZTÖNDÍJ-SÁV-nak megfelelő tanulmányi ösztöndíj utalása:  téves megállapítás, számítás miatt.
- ÖSZTÖNDÍJ EGYÉB MEGÁLLAPÍTÁS - észrevétel: pl. előző halasztott félév vagy külföldön teljesített félév esetén a megelőző félév teljesítésének figyelembe vétele, részletekkel.
- ÖSZTÖNDÍJ UTALÁS TECHNIKAI észrevétel:  egyéb megjegyzéssel.

Szabályzat

Emlékeztetőül:

...

A sávokba eső hallgatók aránya és az egyessávokban érvényes tanulmányi ösztöndíjak összege csökkenő teljesítmény szerinti sorrendben:

(2020.02.01-től):

35 % kap ösztöndíjat: I. sáv-5 %  -  38.000 Ft/hó; II. sáv-10 %  -  28.000 Ft/hó; III. sáv-10 %  -  19.000 Ft/hó; IV. sáv-10 %  -  13.000 Ft/hó

A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 13. §

 (3) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának meghatározásakor – biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetők és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek. A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséhez az egymással összehasonlítható hallgatói csoportokat (évfolyam, szak, szakirány stb.) a karok állapítják meg. Az így létrejött csoportokon belül a tanulmányi ösztöndíj azonos tanulmányi eredmény (teljesítmény) elérése esetén azonos mértékben jár. Amennyiben az egyes csoportok kialakításának alapja az évfolyam, egy évfolyamhoz tartozónak az adott képzésben ugyanannyi támogatott félévet eltöltött hallgatókat kell tekinteni. Azon hallgatók esetében, akiket költségtérítéses képzésről vettek át államilag támogatott képzésre, az adott képzésben eltöltött összes tanulmányi félév képezi az évfolyamszámítás alapját.

 (5) A hallgatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben legalább 18 kreditet, ezen belül legalább 15 szakmai kreditet szereztek, valamint teljesítették a tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó, tanulmányi és vizsgaszabályzatban szereplő feltételeket. Külföldi felsőoktatási intézményben teljesített félév esetén a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság feltétele az adott intézményben összesen 15 kredit teljesítése. Kivételes esetekben bizonyos szakok adott félévei esetén a szabályzat ettől eltérő értékeket is előírhat.

 

(6) A tanulmányi ösztöndíj megítélésének alapja az ösztöndíjindex. (MEGJEGYZÉS: szempontja nem azonos a Neptun-os hallgatói rangsorral!)

 

(9)/ f) Amennyiben azonos tanulmányi ösztöndíjindexszel/átlaggal több hallgató rendelkezik, mint az egy sávba sorolhatók száma, akkor az érintett hallgatókra jutó tanulmányi ösztöndíjkeret átlaga ezen hallgatók ösztöndíjértéke.

(10) A külföldön teljesített és elfogadott félévet követően tanulmányi ösztöndíj jár a hallgatónak elsősorban a külföldön nyújtott, tanulmányi ösztöndíjra jogosító tanulmányi teljesítménye alapján, vagy a Debreceni Egyetemen elvégzett utolsó félévi teljesítménye alapján.

 

(11) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatók az ösztöndíjindexüknek/átlaguknak megfelelő tanulmányi ösztöndíjban is részesülnek.

 

(13) Egyszeri tanulmányi ösztöndíj jogcímen kizárólag az alábbi esetekben folyósítható juttatás: a) rendszeres tanulmányi ösztöndíj tévesen megállapított összegének korrekciója, b) hallgatók számára adományozott egyetemi, illetve kari kitüntetéssel járó egyszeri ösztöndíj-kiegészítés.

 Az első félévben a sávhatárok várhatóan október 10-től - A második félévben a sávhatárok várhatóan március 10-től érhetők el