Egészségbiztosítás-TAJ_NEAK

 Letöltés: TAJ_NEAK_tajekoztato.doc illetve TAJ_igenylo_kulfoldieknek.doc

 

A hallgatói jogviszonya alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultak:

 A hallgatói jogviszonya alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeket a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 67. § (3) bekezdés c) pontja értelmében a Felsőoktatási Információs Rendszer (a továbbiakban: FIR) adatkezelőjeként az Oktatási Hivatal jelenti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (a továbbiakban: NEAK) mint egészségbiztosítási szervnek.

1,magyar állampolgárSÁGGAL és bejelentett magyarországi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező vagy (menekültként vagy oltalmazottként elismert, belföldinek minősülő személy, aki bejelentett lakóhellyel (állandó cím) vagy tartózkodási címmel rendelkező) NAPPALI tagozatos hallgató

2, A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó hallgatók, akika horvát, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán állampolgárság mellett magyar állampolgársággal vagy magyar igazolvánnyal vagy magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkeznek, lakóhelyÜK (állandó címe) nem magyarországiés NAPPALI tagozaton, állami ösztöndíjas vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben vesznek részt.

3, Egyéb KÜLFÖLDI hallgatók, akiknek az állampolgársága magyar vagy külföldi, a Lakóhelye (állandó címe) nem magyarországi, nappali tagozaton tanulnak, és akikre a képzési időszakban az alábbiak valamelyike érvényes:

-miniszteri ösztöndíjas (A1-A2), Hunyadi János Ösztöndíjban részesülő külhoni hallgató (A3), Márton Áron Ösztöndíjban részesülő külföldi és határon túli hallgató (MA), Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár (DF), Stipendium Hungaricum ösztöndíjban részesülő külföldi hallgató (P), Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak kormányösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár (KF), FAO ösztöndíjas, nemzetközi megállapodás alapján a külföldi fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató külföldi állampolgár (N), a viszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeként tanulmányokat folytató külföldi állampolgár (V), közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagy általa fenntartott intézmény által alapított ösztöndíjban részesülő, önköltséges képzésben részt vevő személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá esik (S3).

 

Hogyan történik a hallgatók TAJ szám igénylése?

A belföldi hallgatók közvetlenül a kormányhivatalhoz fordulhatnak TAJ szám igényléssel. Ehhez a következők szükségesek:

-személyi okmányok

-magyar lakóhelyet igazoló lakcímkártya

-jogviszonyigazolás (30 napnál nem régebbi)

-kitöltött TAJ igénylőlap

 

A külföldiek esetében a következők szükségesek:

-Megrendelő és Meghatalmazás az egyetem által kitöltve és aláírva (Űrlap letöltése)

-hallgatói jogviszony igazolás (30 napnál nem régebbi)

-ha nemzetközi szerződés vagy az oktatásért, a külpolitikáért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített hallgatói jogviszonyban áll, akkor erről az igazolás

-okmányok másolata (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya)

-a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy esetén a magyar igazolvány másolata

-ha a TAJ igénylést megelőzően EGT tagállamban, Svájcban ill. Egyezményes államban volt biztosított, akkor a megelőző biztosítás helye szerinti országból a biztosító által kiadott igazolás a biztosítási időszakról. (EGT tagállam és Svájc esetén az E104 formanyomtatvány).

 

Hogyan válik érvényessé a hallgatók TAJ száma?

Az Oktatási Hivatal a hallgatók egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát csak abban az esetben tudja megállapítani és továbbítani a NEAK felé, ha az érintett hallgatónak valamennyi releváns adata pontosan és hiánytalanul szerepel az oktatási személyi nyilvántartásban, ezért kérjük, hogy ellenőrizze a NEPTUnban az alábbi adatokat:

-személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

-állampolgárság

-lakóhely (állandó cím)

-tartózkodási hely

-TAJ szám

-képzés munkarendje

-képzés kezdő és végdátuma

Ha a NEPTUNban szereplő adatok nem egyeznek meg a hivatalos iratokban szereplő adatokkal, akkor vegye fel a kapcsolatot a HAK irodával (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ).

 

Meddig áll fenn a hallgatók egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága?

A hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (a hallgatói jogviszony szünetelése idején is).

Ha a hallgató jogviszonya az I. félévben szűnik meg, akkor március 31.-ig, amennyiben a II. félévben szűnik meg, október 31.-ig jogosult diákigazolványra.

 

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követően mikor válik a hallgató egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésre kötelezetté?

Ha a BELFÖLDI hallgatónál a jogosultsági feltétel a hallgatói jogviszony megszűnését megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt, akkor a képzés megszűnését követő március 31.+45 nap/október 31.+45 napig nem kell fizetnie - -lásd: 1997. évi LXXXIII. törvény 29. § (9) illetve Tbj. 22. § (1) bekezdés i).