Térítési díj befizetés- ellenőrzés

Térítési díj befizetés- ellenőrzése - Tájékoztató

A jogszabályi változások miatt minden hallgatói tartozás tételesen feladásra kerül a (fejlesztés alatti)  gazdasági informatikai rendszerbe (SAP), melyhez a Neptunban számla kerül generálásra. Szíveskedjék ezért a rendszerben lejárt tartozásait –ha van- időben ellenőrizni, indokolt észrevételezését jelezni. A Neptunban a kiegyenlítetlen tételeket az alábbiak szerint ellenőrizheti: Pénzügyek/Befizetések majd Félévek (pl. 2014/15/2) és a tételek listázása. A függőben lévő (Aktív) díjak (http://hszk.unideb.hu/teritesek) befizetésének pótlásáig (a DE TVSz 5. § (11) pont szerint) a vizsgák nem kezdhetők meg. Amennyiben térítési díját a munkahelye (kérésre: http://hszk.unideb.hu/nyilatkozat-szamlazashoz) számla alapján átutalással rendezi, vagy időközben térítési díját gyűjtőszámlájáról (az oda utalást a térítés kiegyenlítésének „Befizet” gomb jóváhagyásával) befizette, vagy egyéb határideje vagy diákhitele van folyamatban, úgy ezen ellenőrzésre később kerülhet sor.

Megjegyzés: a beérkezett diákhitelek és munkahelyi számlás befizetések feldolgozása folyamatban van, a Neptunban a Teljesítés igazolása folyamatosan jelenik meg.

Emlékeztetőül:

A térítésekkel kapcsolatos szabályok a Juttatási-térítési szabályzat -ban.

Tartozás esetén a beiratkozással, vizsgával, záróvizsgával, elbocsátással kapcsolatos szabályozás a Tanulmányi-és vizsgaszabályzat -ban.

Kivonat:

BEIRATKOZÁS

TVSz: A hallgató beiratkozási, bejelentési kötelezettsége és tantárgyfelvétele 5. §

(12) Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki az időarányos fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Jelen bekezdésben foglaltakat a 2007 szeptemberében tanulmányaikat az első évfolyamon megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

VIZSGA

TVSz: A hallgató beiratkozási, bejelentési kötelezettsége és tantárgyfelvétele 5. §

(11) A félévre esedékes költségtérítési díj előírt határidőre történő befizetésének elmulasztása esetén a hallgató nem kezdheti meg vizsgáit az adott félévben.

ZÁRÓVIZSGA

TVSz: A hallgató beiratkozási, bejelentési kötelezettsége és tantárgyfelvétele 26. §

(3) A záróvizsgára bocsátás feltételeit és a záróvizsgát a szakra vonatkozó követelmények határozzák meg. A tanulmányait 2007. szeptembertől megkezdő hallgató nem bocsátható záróvizsgára, ha az egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Ezt a rendelkezést 2007 szeptemberétől felmenő rend-szerben kell alkalmazni.

ELBOCSÁTÁS

TVSz: Hallgatói jogviszony 3. §

(12) Megszűnik a hallgatói jogviszony,

e) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor által át-ruházott jogkörében a dékán a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,

Ha észrevétele, megjegyzése van, szíveskedjék a kar dékánhelyettesének előterjeszteni.

 

DE Hallgatói Adminisztrációs Központ - Automatikus üzenetküldő - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.