Tanulmányi ösztöndíj sávok-2.félév

Tanulmányi ösztöndíj sávok-2.félév -2023.03.07.

 - Észrevétel a félév 2.hónapjában, a Neptunban, az Ügyintézés / Kérelmek alatt megjelenő Ösztöndíjutalás - észrevétel űrlapon tehető. (Korrekció - szükség szerint - a következő havi utaláskor.)

...

A  DE HALLGATÓI  TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA -A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 13. §

 

(5) A hallgatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben legalább 18 kreditet, ezen belül legalább 15 szakmai kreditet szereztek, valamint teljesítették a tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó, tanulmányi és vizsgaszabályzatban szereplő feltételeket. Külföldi felsőoktatási intézményben teljesített félév esetén a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság feltétele az adott intézményben összesen 15 kredit teljesítése. Kivételes esetekben bizonyos szakok adott félévei esetén a szabályzat ettől eltérő értékeket is előírhat.

(6) A tanulmányi ösztöndíj megítélésének alapja az ösztöndíjindex. (MEGJEGYZÉS: szempontja nem azonos a Neptun-os hallgatói rangsorral!)

Szabályzat:  A  DE HALLGATÓI  TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A sávokba eső hallgatók aránya és az egyessávokban érvényes tanulmányi ösztöndíjak összege csökkenő teljesítmény szerinti sorrendben:

(összegek 30%-kal emelkedtek 2020.02.01-től)

35 % kap ösztöndíjat: I. sáv-5 %  -  38.000 Ft/hó; II. sáv-10 %  -  28.000 Ft/hó; III. sáv-10 %  -  19.000 Ft/hó; IV. sáv-10 %  -  13.000 Ft/hó

Osztatlan tanári szakok sávhatárai, szakonként készül. Szakpáros ösztöndíj a szakok SZERINTI sávok átlaga*.

 

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2022/23/2

 

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2021/22/2 

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2020/21/2

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2019/20/2

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2018/19/2

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2017/18/2

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2016/17/2

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2015/16/2

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2014/15/2