Fizetési kötelezettségek teljesítése

Tájékoztató

A hallgatói befizetések lehetnek: költségtérítési díj, térítési és egyéb díjak, azaz minden hallgatónak, finanszírozási formától függetlenül lehetnek befizetési kötelezettségei (pl. késedelmes leckekönyv leadás, tantárgyfelvétel késedelme, tantárgytörlés késedelme, költségtérítési díj stb.).

A Debreceni Egyetem a hallgatói befizetések adminisztrációját a hallgatói gyűjtőszámla módszerével old­ja meg. A gyűjtőszámlás rendszer bevezetésével a hallgatók a NEPTUN-rendszeren keresztül teljesítik a be­fi­ze­té­si kötelezettségeiket.

A gyűjtőszámla egy speciális folyószámla, amelyen a hallgatók pénze együtt tárolódik addig, amíg a fel­hasz­nálásáról az egyes hallgatók döntenek. A hallgatói egyenleget a NEPTUN-rendszer tartja nyilván. A hall­ga­tók a rendszeren keresztül valós pénzmozgás nélkül rendezhetik az egyetem felé fennálló pénzügyi kö­te­le­zett­ségeiket.

A gyűjtőszámlára utalják át a hallgatók azt az összeget, ame­lyet egy bizonyos tanulmányi időszakban előreláthatóan felhasználnak a különböző egyetemi befizetésekre. Ezek lehetnek pl. önköltség/költségtérítés típusú befizetések vagy ismételtvizsgadíj, eljárási díj, kollégiumi díj, … szolgáltatás térítése.

A hallgatók által a gyűjtőszámlára átutalt, és abból az egyetemi számlákra befizetett összegeket a NEPTUN-rendszer hallgatónként elkülönítve tartja nyilván. Így mindenki naprakészen követheti egyenlege alakulását.

FIGYELEM! Javasoljuk, hogy a gyűjtőszámlájukon legalább 2-3000 Ft mindig legyen, mivel a ban­ki valamint az egyetemen belüli átutalás 1-4 napot vesz igénybe, és előfordulhat, hogy azonnal kell valamilyen tételt teljesíteniük!

A költségtérítési díj befizetésének határideje őszi félév esetén október 31. tavaszi félév esetén március 31.

A költségtérítés összegének kiírását a Hallgatói Adminisztrációs Központ (továbbiakban HAK) végzi.

A kiírt pénzügyi tételek teljesítésének módja:

a) Ha a hallgató maga fizeti a költségtérítést

1. lépés: A gyűjtőszámla feltöltése

A gyűjtőszámlát banki átutalással lehet feltölteni.

A gyűjtőszámla neve és számlaszáma - változott 2021.08.01-től:

A gyűjtőszámla száma: 11738008-21489901 (OTP Bank Nyrt.)
Számlatulajdonos neve: Debreceni Egyetem
Kedvezményezett: DEBRECENI EGYETEM- NEPTUN GYŰJTŐ SZÁMLA
IBAN: HU04 1173 8008 2148 9901 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB

FONTOS! A banki átutalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni az NK- jelzés után a hallgató Neptun-kódját és nevét az alábbi módon:  NK-ES34JD, Kiss Péter.  Ezen adatok nélkül a befizetett pénz nem rendelhető a hallgatóhoz.

Hiba jelzése a  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

2. lépés: A kiírt tétel teljesítése

A bankból átutalt pénz 1-4 napon belül rákerül a hallgató egyen­­legére a Neptunban. Erről a pénzről azonban a hallgatónak rendelkeznie kell!

1. Lépjen be hallgatóként a Neptunba (neptun.unideb.hu) és a felső menüsorban kattintson a „Pénzügyek” feliratra.

2. Kattintson a „Befizetés” menüponra!

3. A Szűréseken belül a féléveket állítsa „Minden félévre”, a státuszt „Aktívra”, majd Listázás gomb.

4. Az alsó gördítő sávval menjen az ablak jobb szélére, mert csak akkor látszik az aktív tétel kiválasztásához szükséges jelölőnégyzet. A teljesíteni kívánt aktív tételhez tartozó jelölőnégyzetet pipálja ki.

5. Nyomja meg a Tovább gombot. Felugró ablak esetén nyomja meg az OK gombot. Tovább gomb megnyomása után az utolsó tennivaló a Befizet gomb megnyomása. Ha a kiírt tételt sikerült befizetnie, az újabb aktív tételek listázásánál a teljesített tétel már nem jelenik meg.

 

b) Ha a munkáltató fizeti a költségtérítést, a Hallgatói Adminisztrációs Központ – kérésre, Nyilatkozat szerint - szám­lát állít ki az összeg befizetőjének címére. (Számlát az összeg befizetőjének adnak ki, ha a hall­gató fizeti be és a Neptunban rendezi a képzési költséget, később munkahelye nem kaphat róla szám­lát.) Kérjük, hogy a munkahely által fizetendő összeget ne utalja a gyűjtőszámlára, várja meg a számlát és az azon szereplő számlaszámra utalja a pénzt!

A számla kiállításához szükséges adatok megadása félévente a Neptunban (is) lehetséges, vagy elküldhető e-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , faxon: 52-518 677, a Hallgatói Adminisztrációs Központnak!

FIGYELEM ! A tétel/ek/ kiírásakor a rendszer automatikus üzenetet küld, határidők honlapokon valamint a Neptunban érhetők el. A tanulmányok során az EHIK, a HKSZK/HAK, a TO szabályzatok szerint ír ki befizetési tételeket, melyeket határidőre teljesítenie kell. A DE Hallgatói térítési és juttatási szabályzata 26. §. (11) bekezdése szerint az egyetemmel szemben fennálló határidőre nem teljesített fizetési kötelezettség/ek/ a gyűjtőszámla egyenlegből automatikusan teljesítésre kerül/nek/ (amennyiben a szükséges összeg részben vagy egészben rendelkezésre áll).

Bármilyen pénzügyi tartozás esetén vizsgára nem lehet jelentkezni, a tartozó hallgató –szabály szerint- elbocsájtásra kerül/het/.