E-számla

Tájékoztató

Egyetemünkön elektronikus számlázás került bevezetésre, melynek következtében minden befizetési kötelezettséghez a tétel kiírásának éjszakáján elektronikus számla generálódik az Ön nevére a Neptun tanulmányi rendszerben. (Ha már teljesítette a tételt, akkor a számlán szerepel, hogy pénzügyi rendezést nem igényel.) A számla elkészültéről rendszerüzenetben kap tájékoztatást. A számlát megtekintheti, letöltheti a Neptunból a Pénzügyek / Számlák felületen. A számla hitelessége ellenőrizhető a http://e-ellenorzes.hu/ weboldalon.

Az automatikusan készült számlák csak elektronikus formában érvényes bizonylatok. Amennyiben papír alapon, esetleg más nevére kéri a számlát, ezen igényét lehetőség szerint előre jelezze a Hallgatói Adminisztrációs Központban (illetve kollégiumi díj esetén a kollégiumi ügyintézőnek)!

Ön az elektronikus számlázás bevezetését követően is változatlan formában fog értesülni a fizetési kötelezettségeiről (rendszerüzenetben, illetve a Neptun eddig is ismert menüpontjain). Felhívjuk a figyelmét a fizetési határidők betartására! A késedelmes fizetés következményeiről a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 26.§-a rendelkezik.

A kiírt tartozás kiegyenlítésének módja, a hallgatói gyűjtőszámla száma nem változik az eddigiekhez képest. A számla szállító rovatában is látható, hogy az utalást milyen bankszámlaszámra várjuk.

ETIK

Térítési díj befizetés-felszólítás

Debreceni Egyetem – HKSZK/Hallgatói Adminisztrációs Központ – 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

http://hak.unideb.huEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tárgy: felszólítás hallgatói tartozás rendezésére

Iktatószám: HAK/…./Neptun-kód/2019.

Irattári tételszám: 13.21.

Ügyintéző: ………………………...

Dátum: ………………...

E-mail: «Email_cím»

«Nyomtatási_név»/«Neptun_kód»

«Város»«Utca»

«Irányítószám»

 

Tisztelt «Nyomtatási_név»!

Tájékoztatjuk, hogy a Debreceni Egyetem (DE) Neptun tanulmányi rendszerben nyilvántartott adatok szerint Önre vonatkozóan az alább felsorolt fizetési (Ft) hátralékot tartjuk nyilván, «DÁTUM»-án/én: Költségtérítés/önköltség összege - «Költségtérítés» Ft, Egyéb eljárási és késedelmi díjak - «Szolgáltatás» Ft.

A – korábbi képzésein függő aktív összegek mellett – tartozásait tételesen megtekintheti, ellenőrizheti a Neptun tanulmányi rendszerben (http://neptun.unideb.hu) a Pénzügyek\Befizetés menüponton. (Szűrők beállítása: Félévek - Minden félév, Státusz - Aktív. A szűrők beállítása után a Listázás gombot kell megnyomni. A szűrést és a listázást a Befizetés és a Visszafizetés fülön is végezze el! A Visszafizetés fülön - az esetleges ösztöndíj - visszafizetési kötelezettség látható, amennyiben van Önnek olyan.)

A tartozását a Neptun gyűjtőszámlájára történő utalással rendezheti - változott 2021.08.01-től:

A gyűjtőszámla száma 2021.08.01-től: 11738008-21489901 (OTP Bank Nyrt.)
Számlatulajdonos neve: Debreceni Egyetem
Kedvezményezett: DEBRECENI EGYETEM- NEPTUN GYŰJTŐ SZL
IBAN: HU04 1173 8008 2148 9901 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB

Amennyiben az Ön munkahelye, cége vállalta át a fizetési kötelezettséget, és az egyetemtől a cég nevére szóló számlát kért/kapott, akkor az azon feltüntetett bankszámlaszámra kérjük az utalást.

Fizetési kötelezettség teljesítésének határideje 8 nap, de legkésőbb «DÁTUM-2».

Felhívjuk a figyelmét, hogy a DE hallgatói térítési és juttatási szabályzata 26.§ (3)-(5) bekezdése szerint lejárt tartozással rendelkező hallgató nem jelentkezhet vizsgára, záróvizsgára, nem regisztrálhat, nem vehet fel tárgyakat. Ezért ellenőrizze a jelen felszólításban esetleg még nem szereplő, de rövidesen lejáró határidejű fizetési kötelezettségeit is!

Amennyiben a fenti tartozásokat határidőre nem rendezi, vagy szociális helyzetét az illetékes kar tanulmányi osztálya felé nem igazolja, akkor a Debreceni Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzatának 26.§ (6)-(7) pontjai értelmében az illetékes kar dékánja (a tanulmányi és vizsgaszabályzat/TVSZ/ 3. § (13) bekezdés e) pontja alapján a kar dékánja a rektor által átruházott jogkörében) az Ön hallgatói jogviszonyát megszünteti. Jelen üzenet a szabályzat (TVSz. 3. § 14/A bekezdése) értelmében hivatalos értesítésnek minősül és „az intézménnyel jogviszonyban álló hallgató a jogviszony ideje alatt köteles az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül érkező hivatalos írásbeli értesítéseket figyelemmel kísérni, és az értesítés tartalmának megfelelően eljárni.”

Ha a hallgatói jogviszonya megszűnik, és a fizetési hátraléka marad, az erre vonatkozó adatokat a központi hallgató adminisztráció (ETIK) továbbítja a Kancelláriának a hivatalos eljárás lefolytatása céljából. [DE HTJSZ 26. § (9)]

A felszólító levél az Ön aktuális hallgatói jogviszony státuszától (aktív vagy passzív) függetlenül érvényes! Amennyiben diákhitelből rendezte/rendezi költségtérítési díját, vagy munkahelye részére az átvállalt díj számláján más dátum szerepel, vagy egyedi engedéllyel egyéb teljesítési időpontot kapott, vagy időközben kiegyenlítette hátralékát, úgy ezt a felszólítást tekintse tárgytalannak.  Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Debrecen, «DÁTUM»

aláírás

Gyűjtőszámlára utalás, önköltség befizetés, céges számla igénylés

 

Tájékoztató a Neptun gyűjtőszámlára való utalásról, az önköltségi díj befizetéséről, a céges számla kiállítás menetéről, a diákhitel-2 felhasználásáról:

http://hak.unideb.hu/19-befizetesi-ft-informacio/74-gyujtoszamla-onkoltseg-ceges-szamla

 

Térítési/önköltségi díj a felvételi eljárásban rögzítettek szerinti összeg, karonként, tagozatonként, képzésenként:

http://hak.unideb.hu/kapcsolat/19-befizetesi-ft-informacio/63-onkoltseg

A térítési díj kiírására a Neptunban (hallgatói üzenettel) október/március első napjaiban/hetében kerül sor. A kiírást követő nap a hallgató nevére generált automatikus számla a Neptunban (Pénzügyek/Számlák) elérhető. A befizetési határidőre nem teljesített tételeket a rendszer -vonatkozó szabályzat szerint- a gyűjtőszámláról kiegyenlíti. Tartozás esetén vizsga nem kezdhető meg, a dékán a hallgatót a névsorból törölheti. Lásd: A DE Tanulmányi és vizsgaszabályzata és a

Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata (16. sz. Melléklet): https://unideb.hu/szabalyzatok

Részletfizetés, csökkentés

Önköltségi díj mérséklés illetve részletfizetés kérése beiratkozáskor a regisztrációs időszakban (általában az első 2 hétben) a Tanulmányi Osztály/Kar honlapján elérhető kérvény (vagy Neptunban e-kérvény) segítségével kérhető. - https://unideb.hu/karok

 

 

Diákhitel-2 – önköltségi díjhoz, kötött felhasználású hitel, közvetlenül az egyetemre érkezik

Az önköltségi díj kiegyenlítésére -a félév első 2 hetében- szeptember/február (és nem kell utána félévente igényelni, de adatmódosítás, szüneteltetés, felmondás, .. átvezetendő) hónapban diákhitel-2 igényelhető (https://diakhitel.hu/felvettem-diakhitel2/).

 

Hallgatói befizetés (egyéni  bankszámláról) - Neptun (saját "zseb") Gyűjtőszámlára utalás:

 

A gyűjtőszámla száma: 11738008-21489901 (OTP Bank Nyrt.)

Számlatulajdonos: Debreceni Egyetem

Kedvezményezett neve: DEBRECENI EGYETEM- NEPTUN GYŰJTŐ SZL

IBAN: HU04 1173 8008 2148 9901 0000 0000     SWIFT: OTPVHUHB

 

A gyűjtőszámlára történő utaláskor a közlemény rovatba a NEPTUN rendszerben szereplő NEPTUN-KÓDOT és a NEVET kell feltüntetni, formátuma: NK-Neptun-kód, hallgató neve.

A közlemény rovat kitöltése nélkül nem azonosítható be, hogy kihez kell rendelni a beérkező pénzt. A közlemény rovat pontos kitöltése esetén a banki átutalás feldolgozása 1-2 munkanapot vesz igénybe. Az összeg a hallgató egyéni Neptun-os „pénztárcájába” kerül, ahonnan a Neptun-ban kiírt befizetési tétel/eke/t egyszerűen lehet kiegyenlíteni (vagy a DE Hallgatói térítési és juttatási szabályzata 26. §. (11) bekezdése szerint az egyetemmel szemben fennálló határidőre nem teljesített fizetési kötelezettségei a gyűjtőszámla egyenlegéből automatikusan teljesítésre kerülnek /amennyiben a szükséges összeg részben vagy egészben rendelkezésre áll/).

Az azonnali utalás a tárgynapi beérkező tételekről továbbra is a következő munkanapon áll rendelkezésre a számlakivonat, ezért a Neptun rendszerben is csak a tárgynapot követő munkanapon kerül jóváírásra a gyűjtőszámlára beérkező utalás az alábbiak szerint:

·          hétfőtől csütörtökig 0:00-24:00 óra között beérkező tranzakciók a következő munkanapon,

·          péntektől vasárnapig 0:00-24:00 óra között  beérkező tranzakciók hétfőn, vagy amennyiben az munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapon jelennek meg a Neptunban.

A gyűjtőszámlás egyenlegen történő automatikus jóváíráshoz továbbra is szükséges az utalás közlemény rovatának pontos kitöltése: NK-neptunkód név   (pl. NK-AB1234 Kis Pál). Ennek hiányában ügyintézői beavatkozás szükséges, ami a fentieknél jóval hosszabb időt vehet igénybe.

A Neptun rendszerben a gyűjtőszámláról a hallgatói bankszámlák javára indított visszautalások teljesítésében nincs változás: https://hak.unideb.hu/gyik/121-gyujtoszamlarol-visszautalas

Önköltségi díj egyéni befizetése:

Ha magánszemélyként (a gyűjtőszámlájára utalt összegéből) fizeti be az önköltségi (vagy egyéb) díjat akkor a Neptun-rendszeren keresztül (https://neptun.unideb.hu/) a Pénzügyek/Befizetések menüpont alatt a tétel kiválasztásával a Befizet gombra kattintva teheti meg. Sikeres befizetés esetén - a képernyőn felugró ablakban - megerősítő üzenetet kap a befizetésről.

 

Céges számla igénylése:

Amennyiben az önköltségi / térítési díjat teljesen vagy részben munkáltatója fizeti, az összeg megosztását illetve a munkáltató részére a számla igénylését a Hallgatói Adminisztrációs Központ (HAK) honlapjáról (https://hak.unideb.hu/) letölthető Nyilatkozat számlázáshoz nyomtatványt kitöltve (https://hszk.unideb.hu/19-befizetesi-ft-informacio/35-nyilatkozat-szamlazashoz) küldje meg  E-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre vagy DE HAK, H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1. postacímre, október/március 1-ig . A nyomtatványt félévente kell  kitölteni!

Ennek alapján az Egyetem a munkáltató/cég részére átutalásos számlát küld, amely szerint a számla kézhezvétele után kell átutalni az önköltségi/térítési díjat a számlán feltüntetett számlaszámra és határidőre. (Nem azonos a gyűjtőszámla számával). A számlát a hallgató a Neptun rendszerben megtekintheti (aláírás, pecsét nélkül érvényes).

Ha a hallgató elmulasztja a Nyilatkozat leadását és a munkáltató/cég mégis a gyűjtőszámlára utalja a pénzt majd onnan a hallgató befizeti a Neptun-rendszeren keresztül az önköltségi/térítési díjat (mint magánember), akkor utólag nem adható ki számla a munkáltató/cég nevére.

Amennyiben nem biztosak az utalás menetében a Hallgatói Adminisztrációs Központban további tájékoztatást kérhetnek (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ).

 

Számla elérhető  – céges és gyűjtőszámlás befizetés esetén:

A Debreceni Egyetem bevezette az elektronikus számlázást. Ez azt jelenti, hogy a Neptunba keletkező tételekről, a tétel kiírás napján elektronikus számla készül, mely letölthető a Neptun-rendszerből a Pénzügyek-> Számlák menüpont alatt. A számla hitelessége a http://e-ellenorzes.hu honlapon ellenőrizhető (html).

 

Észrevétel – e-kérvény

A kiírt önköltségi díjjal kapcsolatos észrevétel (pontatlan összeg, számla igény leadása) a Neptunban Ügyintézés / KérvényekHAK térítési díj észrevétel kérvénynél is tehető. (Ezen kérvénnyel önköltségi díj csökkentés nem kérhető!!)

 

 

Fizetési kötelezettségek teljesítése

Tájékoztató

A hallgatói befizetések lehetnek: költségtérítési díj, térítési és egyéb díjak, azaz minden hallgatónak, finanszírozási formától függetlenül lehetnek befizetési kötelezettségei (pl. késedelmes leckekönyv leadás, tantárgyfelvétel késedelme, tantárgytörlés késedelme, költségtérítési díj stb.).

A Debreceni Egyetem a hallgatói befizetések adminisztrációját a hallgatói gyűjtőszámla módszerével old­ja meg. A gyűjtőszámlás rendszer bevezetésével a hallgatók a NEPTUN-rendszeren keresztül teljesítik a be­fi­ze­té­si kötelezettségeiket.

A gyűjtőszámla egy speciális folyószámla, amelyen a hallgatók pénze együtt tárolódik addig, amíg a fel­hasz­nálásáról az egyes hallgatók döntenek. A hallgatói egyenleget a NEPTUN-rendszer tartja nyilván. A hall­ga­tók a rendszeren keresztül valós pénzmozgás nélkül rendezhetik az egyetem felé fennálló pénzügyi kö­te­le­zett­ségeiket.

A gyűjtőszámlára utalják át a hallgatók azt az összeget, ame­lyet egy bizonyos tanulmányi időszakban előreláthatóan felhasználnak a különböző egyetemi befizetésekre. Ezek lehetnek pl. önköltség/költségtérítés típusú befizetések vagy ismételtvizsgadíj, eljárási díj, kollégiumi díj, … szolgáltatás térítése.

A hallgatók által a gyűjtőszámlára átutalt, és abból az egyetemi számlákra befizetett összegeket a NEPTUN-rendszer hallgatónként elkülönítve tartja nyilván. Így mindenki naprakészen követheti egyenlege alakulását.

FIGYELEM! Javasoljuk, hogy a gyűjtőszámlájukon legalább 2-3000 Ft mindig legyen, mivel a ban­ki valamint az egyetemen belüli átutalás 1-4 napot vesz igénybe, és előfordulhat, hogy azonnal kell valamilyen tételt teljesíteniük!

A költségtérítési díj befizetésének határideje őszi félév esetén október 31. tavaszi félév esetén március 31.

A költségtérítés összegének kiírását a Hallgatói Adminisztrációs Központ (továbbiakban HAK) végzi.

A kiírt pénzügyi tételek teljesítésének módja:

a) Ha a hallgató maga fizeti a költségtérítést

1. lépés: A gyűjtőszámla feltöltése

A gyűjtőszámlát banki átutalással lehet feltölteni.

A gyűjtőszámla neve és számlaszáma - változott 2021.08.01-től:

A gyűjtőszámla száma: 11738008-21489901 (OTP Bank Nyrt.)
Számlatulajdonos neve: Debreceni Egyetem
Kedvezményezett: DEBRECENI EGYETEM- NEPTUN GYŰJTŐ SZÁMLA
IBAN: HU04 1173 8008 2148 9901 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB

FONTOS! A banki átutalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni az NK- jelzés után a hallgató Neptun-kódját és nevét az alábbi módon:  NK-ES34JD, Kiss Péter.  Ezen adatok nélkül a befizetett pénz nem rendelhető a hallgatóhoz.

Hiba jelzése a  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

2. lépés: A kiírt tétel teljesítése

A bankból átutalt pénz 1-4 napon belül rákerül a hallgató egyen­­legére a Neptunban. Erről a pénzről azonban a hallgatónak rendelkeznie kell!

1. Lépjen be hallgatóként a Neptunba (neptun.unideb.hu) és a felső menüsorban kattintson a „Pénzügyek” feliratra.

2. Kattintson a „Befizetés” menüponra!

3. A Szűréseken belül a féléveket állítsa „Minden félévre”, a státuszt „Aktívra”, majd Listázás gomb.

4. Az alsó gördítő sávval menjen az ablak jobb szélére, mert csak akkor látszik az aktív tétel kiválasztásához szükséges jelölőnégyzet. A teljesíteni kívánt aktív tételhez tartozó jelölőnégyzetet pipálja ki.

5. Nyomja meg a Tovább gombot. Felugró ablak esetén nyomja meg az OK gombot. Tovább gomb megnyomása után az utolsó tennivaló a Befizet gomb megnyomása. Ha a kiírt tételt sikerült befizetnie, az újabb aktív tételek listázásánál a teljesített tétel már nem jelenik meg.

 

b) Ha a munkáltató fizeti a költségtérítést, a Hallgatói Adminisztrációs Központ – kérésre, Nyilatkozat szerint - szám­lát állít ki az összeg befizetőjének címére. (Számlát az összeg befizetőjének adnak ki, ha a hall­gató fizeti be és a Neptunban rendezi a képzési költséget, később munkahelye nem kaphat róla szám­lát.) Kérjük, hogy a munkahely által fizetendő összeget ne utalja a gyűjtőszámlára, várja meg a számlát és az azon szereplő számlaszámra utalja a pénzt!

A számla kiállításához szükséges adatok megadása félévente a Neptunban (is) lehetséges, vagy elküldhető e-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , faxon: 52-518 677, a Hallgatói Adminisztrációs Központnak!

FIGYELEM ! A tétel/ek/ kiírásakor a rendszer automatikus üzenetet küld, határidők honlapokon valamint a Neptunban érhetők el. A tanulmányok során az EHIK, a HKSZK/HAK, a TO szabályzatok szerint ír ki befizetési tételeket, melyeket határidőre teljesítenie kell. A DE Hallgatói térítési és juttatási szabályzata 26. §. (11) bekezdése szerint az egyetemmel szemben fennálló határidőre nem teljesített fizetési kötelezettség/ek/ a gyűjtőszámla egyenlegből automatikusan teljesítésre kerül/nek/ (amennyiben a szükséges összeg részben vagy egészben rendelkezésre áll).

Bármilyen pénzügyi tartozás esetén vizsgára nem lehet jelentkezni, a tartozó hallgató –szabály szerint- elbocsájtásra kerül/het/.

Befizetes_payment

Befizetési kötelezettség kiírása/ New payment liability!

Tisztelt Hallgató!<br />Tájékoztatjuk, hogy {KepzesNev} ({KepzesKod}) képzésén<br />befizetési kötelezettsége keletkezett a rendszerben {Osszeg} összeggel {Nev} névvel {Felev} félévben<br />{FizetesiHatarido} fizetési határidővel!<br />Módosító: {ModositoNeve} - http://hszk.unideb.hu/terites

Ha (és kattints)

- önköltségi/téritési díj befizetése keletkezett, részletes tájékoztató elérhető

- kollégiumi felvételi eljárási díj tájékoztatója

- nem teljesített kreditek és egyéb díjak tájékoztatója (Juttatási és térítési Szabályzat)

- a gyűjtőszámlás befizetés tájékoztatója.

- automatikus Neptun üzenet tartozásról

**********
Dear Student, we kindly inform you that on your training (name: {KepzesNev} code:{KepzesKod}) the following payment liability ({Nev}) has been registered for you: amount: {Osszeg},  expiry date: {FizetesiHatarido}, term {Felev} Modified by: {ModositoNeve} - info: http://hszk.unideb.hu/terites